PAROCHIEKERNAVOND

Half december hielden we een parochiekernavond over de toekomst van onze kerk. Er was een zeer ruime opkomst van tegen de honderd mensen, zowel actieve parochianen als andere belangstellenden. Zij luisterden aandachtig naar de uiteenzetting door de parochiekerncommissie. Uit hun belangstelling bleek een grote betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap. De grote eensgezindheid en vastberadenheid hielpen om half januari in gesprek te gaan met de agendacommissie van het parochiebestuur.