PARKEERPROBLEMEN BIJ DE KERK

We hebben nogmaals bij de Gemeente Borsele aan de bel getrokken over het parkeren vlakbij de kerk. We worden er regelmatig, te vaak mee geconfronteerd dat er auto’s zo dicht bij de kerk staan dat je er (zeker met een auto) niet meer door kunt.

In de huurovereenkomst van de kerktuin die we jaren geleden met de gemeente hebben afgesloten, is opgenomen dat de pastorie voor ons als parochiekern ten alle tijde bereikbaar moet zijn. Het komt nu te vaak voor dat de toerit naar de pastorie compleet is afgesloten. Dat heeft gevolgen voor partijen die bezig zijn met werkzaamheden in de pastorie. Ook komt het voor bij uitvaarten dat auto’s zo hinderlijk dicht bij de kerk staan, dat het onbehoorlijk en onverantwoord is.

We hebben de gemeente om een structurele oplossing voor dit probleem gevraagd waarbij de ruimte voor de kerk tot en met de vier grondlampen open blijft. Een oplossing die recht doet aan de afspraken in de afgesloten huurovereenkomst.

Ad Schenk