PAASTRIDUÜM

We kunnen, ondanks de coronamaatregelen, terugkijken op een zeer geslaagd paastriduüm, het liturgisch hoogtepunt in het kerkelijk jaar. De Bredase pastoor Norbert Schnell ging op een heel persoonlijke en aansprekende wijze voor in de driedaagse. Hij heeft samen met een grote groep vrijwilligers van kosters, misdienaars, acolieten, lectoren en vertegenwoordigers uit de kernen van cluster Zuid, koorleden en organisten, op indrukwekkende wijze Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake gevierd. De bezetting van de vieringen was zondermeer goed te noemen, uiteraard overeenkomstig de richtlijnen van Bisdom Breda. Ook andere parochiekernen waren present bij de vieringen. Voor herhaling vatbaar.

Of, zoals een kerkganger het uitdrukte: “Het was goed te merken dat we een jaar overgeslagen hadden. Ik beleefde alles op een frisse, soms aangrijpende, dan weer verheugende manier. Nu merk je pas wat je toen gemist hebt, en hoe centraal deze tijd in het kerkelijk jaar ligt. Maar ook had ik nog steeds in herinnering, hoe na die stille Goede Week van 2020, het juist Ovezande was waar op paasmorgen via Omroep Zeeland de blijde boodschap aan heel de provincie verkondigd werd.”

De bloemengroep heeft zichzelf overtroffen bij de versiering van de driedaagse. Elke dag  was er weer een passende inrichting met bloemen en passende attributen.