OVEZANDE MET PASEN

Alweer kwam Ovezande met Pasen in het nieuws. Twee jaar geleden was dat nog met de eerste televisie-uitzending van een kerkelijke viering bij Omroep Zeeland tijdens de lockdown. Nu kwam de PZC met een enorm lang en correct artikel in het Zeelandkatern over de katholieke kerken van Ovezande en Vlissingen. De fotograaf Johan van der Heijden was op Palmpasen naar hier gekomen om wat foto’s met de kinderen te maken, maar hij bleef heel de viering. Foto’s daaruit sierden de openingspagina van de krant en het Paaskatern. “Pasen: nieuw leven, en een nieuw begin” was de christelijke boodschap die voorpagina sierde. En verderop in de aflevering stond met grote letters: “Met de paaskaars keert het licht terug.” Ofschoon het paastriduüm in de parochiekerk te Goes plaatsvond, mocht een kleine dorpskerk de Paasboodschap aan heel de provincie verkondigen.

Een foto die de fotograaf niet zelf nam, staat hieronder: tijdens de viering van Palmpasen was er kindernevendienst in de pastorie.

Marinus Bierens