OUDJAARSVIERING

Maandag 31 december om 19 uur is er in onze kerk de jaarlijkse oudjaarsviering. Zoals altijd wordt de muziek en zang verzorgd door koor ‘Oal In’. Ook deze keer wil het koor graag weer een collecte houden om een keer iets leuks te kunnen gaan doen met de koorleden. We hopen op een drukbezochte viering om samen het jaar af te sluiten.

Nicole Boonman