OPEN MONUMENTENDAG

Elk jaar in het tweede weekend van september zijn duizenden prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Ook onze Ovezandse RK-kerk (Hoofdstraat 60) is open op zaterdag 9 september van 13.00 tot 17.00 uur. Het thema is: ‘Levend Erfgoed’. Immaterieel erfgoed, of levend erfgoed’, zijn de culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen van huis uit hebben meegekregen, die zij zich eigen hebben gemaakt en die zij op hun beurt weer doorgeven.

Onze kerk is een schoolvoorbeeld van levend erfgoed. Onze kerk heeft een rijke traditie van 164 jaar parochieel leven waar honderden mensen lief en leed hebben gedeeld en nog delen.

Wees van harte welkom op zaterdag 9 september.

Ad Schenk

Vorig artikelSPAANSE MIS
Volgend artikelCLUSTERVIERING 12 AUGUSTUS