OOGSTDANKVIERING

In het centrum van Ovezande wordt op loopafstand van de katholieke kerk een dorpsmoestuin onderhouden met hulp van de kinderen van basisschool ‘De Zandplaat’. Zij willen graag laten zien wat er geteeld wordt. En wat dit allemaal oplevert aan gezonde groenten voor de voedselbank. Zo leren ze in het klein waar boeren in het groot mee te maken krijgen. Soms is het te droog, soms is er voldoende of te veel neerslag. Het is steeds belangrijk om ook de geest te voeden. We moeten opletten en meebewegen met veranderingen in klimaat en samenleving.

ZLTO-afdeling Borsele sluit dit jaar op zaterdag 11 september aan bij de oogstdankviering van de parochiekern Ovezande. Bij goed weer zal de viering in de kerktuin plaatsvinden.

Programma
16.30 uur : Start wandeling; voor de kinderen is er een speurtocht
17.30 uur : Rondleiding over de moestuin
18.00 uur : Soep & broodje bij de kerk
19.00 uur : Viering met als thema: ‘voedsel voor de geest’, onder leiding van pater Thaddy de
Deckere met medewerking van koor Pius X
20.00 uur : Koffie, thee, fris en iets lekkers
Tijdens de viering wordt gecollecteerd voor de onkosten en voor voedselbank ‘De Bevelanden’.
Iedereen is van harte welkom!