OOGSTDANKVIERING

In samenwerking met RK-kerk Ovezande, ZLTO afdeling Borsele en de vrijwilligers van de Dorpsmoestuin werd op initiatief van Pater Thaddy de Deckere op zaterdag 11 september een oogstdankviering gehouden. We kunnen terugkijken op een mooie dag. Het weer werkte mee. In verband met Open Monumentendag waren de kerk en Theehuis De Pastorie van 10.00–16.00 uur geopend. Onze bloemengroep heeft samen met vrijwilligers van de ZLTO de kerk binnen en buiten prachtig versierd, zodat de kijkers voor de Monumentendag hiervan ook konden genieten.

Het programma van de oogstdankviering begon om 16.30 uur met een wandeling rond het dorp met opdrachten voor de kinderen. Aan het begin kregen de kinderen een knapzak, die onderweg gevuld kon worden met allerlei groenten voor het maken van een groentesoep. De speurtocht eindigde in de Dorpsmoestuin. Samen met vrijwilligers en kinderen uit groep 7/8 van basisschool De Zandplaat worden daar zeer succesvol groenten geteeld voor Voedselbank de Bevelanden in Goes. Van dit wandelen en speuren krijg je natuurlijk honger. Vrijwilligers hadden drie grote pannen met soep gemaakt van de groenten die geteeld worden in de moestuin (Chinese tomatensoep, pompoenensoep en groentesoep). Samen met wat broodjes was het heerlijk smikkelen om zo vervolgens met een volle buik naar de viering te kunnen gaan.

Tijdens de viering kregen wij “Voedsel voor de Geest”. Het was tevens kindernevendienst. En de kinderen kwamen terug in de viering met een voedselboom vol sleutels, die werden uitgedeeld aan de kerkgangers. Dit zijn namelijk sleutels tot je hart. Met 70 kerkgangers was het een sfeervolle viering die wij hebben afgesloten met koffie, thee en iets lekkers in de tuin van de pastorie. Maria uit de beuk keek naar ons en zei dat het goed was

Wij willen iedereen bedanken die meegeholpen heeft om deze oogstdankviering tot een succes te maken. Met zijn allen zijn wij tot een mooi resultaat gekomen en hebben wij op deze manier De Voedselbank De Bevelanden weer kunnen steunen. De collecte bij de viering ten behoeve van de voedselbank heeft een bedrag van € 182,05 opgebracht. Meer foto’s zijn desgewenst te vinden op www.zltoborsele.nl.

 

Werkgroep oogstdankviering