ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP IN 2018

Onze parochiekern heeft ook in 2018 laten zien en voelen dat we vitaal en zelfdragend zijn, dat we een actieve geloofsgemeenschap zijn. Trots zijn we er op dat we het financieel dank zij de parochiebijdragen blijven redden. We doen veel in eigen beheer om de kosten beheersbaar te houden.

Maar net als elders loopt het aantal sacramenten in onze kerk wel terug. Geen kerkelijk huwelijk, wel zes eerste communicanten, zes dopelingen en vier kerkelijke uitvaarten.

Onze ruim honderd vrijwilligers zijn de echte dragers van een vitale geloofsgemeenschap. Heel veel gebeurt buiten ieders gezichtsveld. Overal zit inzet van mensen achter. Wat hebben we het afgelopen jaar weer prachtige activiteiten gehad in en rond de kerk. Bijvoorbeeld de actie in mei die we samen met de school voor de dorpsmoestuin en de Voedselbank hebben gevoerd. Op zo’n moment wordt nog eens extra duidelijk hoe verweven de kerk in Ovezande met het dorp is en vice versa. De kerk staat letterlijk en figuurlijk centraal in het dorp.

Ad Schenk, voorzitter