OLV HEMELVAART IN TIJDEN VAN BENAUWENIS

Zonder te willen beweren dat deze tijden van crisis veel moois gebracht hebben, zijn er toch wel een paar bijzondere momenten geweest. Het was een schok om vrij plotseling ons mooie kerkgebouw te moeten sluiten. Alle plannen vielen in duigen. Hoe lang zou dit gaan duren? Kunnen we ooit weer een normaal kerkelijk leven opbouwen?
Maar helemaal potdicht ging de kerk niet. Ten eerste was daar het landelijk initiatief, om op iedere woensdagavond overal de klokken een kwartier te laten luiden. Tegelijk staat de deur open, is het licht aan, en kunnen we elkaar op veilige afstand ontmoeten. Je kunt ook stil zijn, speciaal samengestelde teksten lezen, of een lichtje branden.
De bloemversieringen op het altaar en bij Maria gaan gewoon door, tot genoegen van alle bezoekers.

Ook op zondagmorgen of zaterdagavond, afhankelijk van wanneer er volgens het rooster een dienst geweest zou zijn, is de kerk opengesteld. Ook weer voor inkeer, bezinning, en ingetogen samenzijn. Dit leverde intense momenten op. Normaal vullen we de stilte met zingen en spreken en dingen doen. Nu kunnen we eens tot rust komen in de ruimte “waar nog de wolk gebeden hangt” volgens een liedtekst.
Paasmorgen werd een merkwaardig hoogtepunt. De classispredikant (in katholieke termen “deken”) van de Protestantse Kerk in de Delta, dominee Arie van der Maas die we kennen uit zijn periode op Driewegen, had contact gekregen met Omroep Zeeland. Er is overeengekomen dat hij gedurende de kerksluiting, vanaf Pasen iedere zondag een korte dienst organiseert vanuit wisselende kerkgebouwen in heel Zeeland. Dat zijn oecumenische diensten met steeds twee voorgangers uit verschillende kerken. De opnames worden verzorgd door Origin Media Venture, een communicatiebedrijf uit Middelburg.
De aftrap met Pasen was bestemd voor Ovezande. Van der Maas vond dat een katholieke kerk op haar paasbest het meest geschikt was voor de verkondiging van de paasboodschap aan de provincie. Hij ging zelf voor, samen met pastoor Van Hees. Enkele koorzangers uit Ovezande en Driewegen zongen wat liederen, evenals een paar gastmuzikanten. We missen dan wel de Klomppopviering, maar we kregen toch iets dat er een beetje op leek.

Foto: Origin Media Venture

De opnames hadden natuurlijk enige dagen eerder plaatsgevonden. Maar wat een belevenis dat op die bijzondere ochtend, nu juist onze kerk op televisie centraal stond. Onvergetelijk is het beeld vanuit de lucht. Dan zie je pas hoe centraal de kerk is komen te staan, met de dorpsvernieuwing enkele jaren geleden.
Tot nader order gaat de openstelling op woensdagavond om 19.00 uur en in het weekeinde zo door. De volgende stap is misschien dat we hier weer diensten kunnen houden. De parochiekerncommissie wil kijken hoe het mogelijk is op anderhalve meter, en heeft zich aangemeld voor een proef. Daar hoort u dan ook weer van.

Marinus Bierens