NIEUWJAARSTOESPRAAK EN -RECEPTIE

Zaterdag 5 januari 2019 is het weer zover. Tijdens de viering van 19.00 uur mag ik, als voorzitter van parochiekern O.L.V. Hemelvaart Ovezande, de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak houden. Dit jaar zullen we samen terug kijken op het zesde jaar als parochiekern van de Pater Damiaanparochie. Er waren in 2018 weer een heleboel mooie activiteiten in en rond de kerk en in de grote parochie. Goed om daar samen nog even bij stil te staan. Natuurlijk blikken we ook vooruit. Wat gaat 2019 voor onze parochiekern en parochie brengen?
Wat blijft, is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van onze parochiekern, ook op financieel terrein. Binnen de Pater Damiaan parochie hebben we als parochiekern bestaansrecht zolang we vitaal en zelfdragend zijn. Dan hebben we het over activiteiten en inzet van vrijwilligers. Maar ook financieel moeten we zelf ‘onze broek’ op houden. Uw inzet en steun blijven hard nodig om als geloofsgemeenschap O.L.V. Hemelvaart ons bestaansrecht veilig te stellen.
Gaat ons dat ook in 2019 lukken? Blijft onze parochiekern vitaal en zelfdragend? Hoe ontwikkelt het kerkbezoek zich? Hoe wordt het parochieplan verder vorm gegeven en wat betekent dat voor onze parochiekern? Mogen we van bisdom Breda ook voor de langere termijn blijven gaan voor deze visie van de parochie? Hoe bevalt het om meer naar voren in de kerk plaats te nemen? Wat vindt u van de bijzondere activiteiten die we op de tweede zaterdag van de maand ontplooien? Moet het meer worden of net minder? Welke mogelijkheden ziet u om onze kerk nog meer te laten aanspreken bij parochianen en mensen?
Gesprekstof genoeg voor de nieuwjaarstoespraak. De parochiekerncommissie hoopt op uw aanwezigheid in de viering van zaterdag 5 januari en bij het informele samenzijn na de viering in de pastorie. Daar staat voor u koffie en thee klaar. Ook kinderen zijn zeer welkom. Graag willen we daarna met u toasten op 2019 en op een goede toekomst voor onze bloeiende parochiekern.

Ad Schenk