NIEUWJAARSRECEPTIE PAROCHIEKERN

Volgens goed gebruik zijn we ook dit jaar begonnen met elkaar het goede voor 2024 te wensen. Altijd goed en aangenaam om als vrijwilligers en parochianen even bij elkaar te zitten. Zo’n 30 mensen hebben gebruik gemaakt van de ontmoeting. Dank aan alle mensen die de voorbereidingen voor de receptie in Theehuis de Pastorie hebben getroffen. Iedereen is heel welkom onthaald op koffie/thee met wat lekkers erbij. Het was weer perfect geregeld. Daarna hebben we een toost uitgebracht op het nieuwe jaar 2024 en een goede toekomst. Vervolgens was er volop ruimte voor ontmoeting en goede gesprekken.

Ad Schenk 

Vorig artikelTHEEHUIS DE PASTORIE
Volgend artikelNIEUWJAARSTOESPRAAK VAN DE VOORZITTER