NIEUWE AFSPRAAK TARIEVEN

Het parochiebestuur van de Pater Damiaanparochie heeft besloten tot een gezamenlijke afspraak over de tarieven voor diensten in de kerk. Het gaat dan over huwelijks- of uitvaartdiensten en jubileumfeesten. De tarieven daarvoor worden jaarlijks door het bisdom vastgesteld en gepubliceerd in parochienieuws. Uiteraard staan ze ook op onze website www.rkovezande.nl.

Aan degenen die beneden het minimum per jaar deelnemen aan de parochiebijdrage, kan op deze tarieven een reductie worden gegeven die gelijk is aan de feitelijke parochiebijdrage van de afgelopen drie jaren.

De parochiekern Ovezande hanteerde altijd een reductie van de parochiebijdrage van de afgelopen vijf jaren. Dat is vanaf 1 juli drie jaren geworden.