MOBIELE KERK

Bij de dierendagviering op zaterdagavond 3 oktober worden na afloop buiten niet alleen de dieren gezegend door pastoraal werker Alida van Veldhoven, maar ook onze nieuwe ‘mobiele kerk’. De mobiele kerk is een bijzonder project op initiatief van het project Kerk in de Buurt. Het idee is: Als mensen niet meer naar de kerk gaan, komt de kerk naar de mensen. Bij hoogtijdagen en bijzondere gebeurtenissen zal het kerkje ‘present’ zijn.

In het kerkje is gelegenheid een kaarsje aan te steken, een gebedskaart in te vullen, en eventueel een mailadres achter te laten. In Beilen (Drenthe) combineert men het met een gebedsboom, waaraan de gebeden opgehangen kunnen worden. De kerk is ongeveer zo groot als een wachthuisje. Er is ruimte voor een persoon, eventueel samen met een kind. De achterwand bestaat uit een spiegel. Die spiegel roept verstilling op en soms ook ontroering. Een ervaring uit Beilen: “Ik had niet gedacht dat ik mezelf in de kerk zou tegenkomen” was de reactie van een bezoeker. Het kerkje is grotendeels klaar. Nathan Schenk heeft de mobiele kerk ontworpen en beetje bij beetje opgebouwd. Bij het in elkaar zetten heeft Timonthy van Beek geholpen.

De mobiele kerk wilden we voor het eerst inzetten bij de Klomppop-viering maar helaas… Andere mogelijkheden kunnen zich aandienen bij het Straatfestival, de Solexrace, de actiedag van WoZoCo NieuwSande, de kerststallentocht etcetera. De mobiele kerk willen we tevens ter beschikking stellen aan andere katholieke parochiekernen bij hun activiteiten. maar ook voor onze PKN-kerken uit de regio. De kerk wordt zo gemaakt dat deze te rollen is en plat op een aanhangwagen kan worden vervoerd. De Stichting Jacob Timmerman draagt bij in de kosten.

Omdat er nog weinig tot geen activiteiten zijn, kan de mobiele kerk nog niet echt worden ingezet. Maar … dat komt weer wel. Misschien bij de kerststallentocht dit jaar?

Zeker de moeite waard om de zegening van de dieren mee te maken en ook de inzegening van de Ovezandse mobiele kerk. Komt allen!

Ad Schenk