MOBIELE KAPEL

Aan het einde van de dierendagviering is de kapel ingezegend door pastor Van Veldhoven. Ook bij de Damiaanviering was de mobiele kapel present. Deze keer niet met een Mariabeeld erin maar een beeldje van Pater Damiaan. Als parochiekern zijn we blij met onze mobiele kerk/kapel. Als de corona storm weer geluwd is, kunnen we bij hoogtijdagen en evenementen als kerk ‘present’ zijn. Dat is nu nog lastig maar dat komt weer wel.

Al eerder hebben we de bouwer Nathan en de mede opbouwer Timothy bedankt voor hun enorme inzet om de mobiele kapel mogelijk te maken. Financieel heeft de Stichting Jacob Timmerman de mobiele kapel mede mogelijk gemaakt. Hun steun en daarmee de betrokkenheid bij dit project hebben we zeer gewaardeerd.

Hoewel het gebruik van de mobiele kapel nu beperkt wordt door Corona, zoeken we toch naar goede mogelijkheden. We onderzoeken om de kapel een paar uur bij NieuwSande te plaatsen. Dan kunnen de bewoners van NieuwSande even naar de kapel, een momentje van stilte, van gebed of een kaarsje branden. Als dit een succes wordt, bezoeken we nog meer instellingen zoals De Kraaijert en dergelijke. Waarschijnlijk kunnen we de kapel ook inzetten bij de alternatieve kerststallentocht.

Ad Schenk