MISSIE EN VISIE

Afgelopen jaar heeft de parochiekerncommissie onze missie en visie vastgesteld. Extra speerpunten voor onszelf vinden we dat we een open, gastvrije kerk willen zijn voor iedereen, voor jong en oud en alles er tussen. Ook willen we midden in de Ovezandse samenleving staan, doen we ons best voor mensen die het minder goed hebben en willen we zorgvuldig met de schepping omgaan. Met het bestuur van de Pater Damiaanparochie hebben we een gesprek gehad over de vitaliteit en zelfdragendheid van onze parochiekern. Het was een goed gesprek. Binnen de parochie doet onze kern het best goed.

Samen staan voor onze geloofsgemeenschap: dat moeten we in het nieuwe jaar vasthouden. Zowel in betrokkenheid naar elkaar als in samen de handen uit de mouwen steken als het gaat om het werk dat gedaan moet worden. Belangrijk is ook dat een ieder wil bijdragen naar vermogen.

Parochiekerncommissie

Ad Schenk