MARIA UIT DE BEUK

Bij de kap van de beuk in de pastorietuin bleek het beoogde stuk voor het Mariabeeld compleet ongeschikt. Dat was wel even schrikken … Gelukkig is Markusse, die de kap deed, heel zorgvuldig te werk gegaan. Ze hebben steeds verder naar boven gezocht naar een stuk zonder holte binnenin. En, wat een opluchting: er was precies één geschikt stuk van 2,5 meter. Peter Verlaan, die Maria uit de beuk gaat carven, bleek bereid om met dit moeilijkere stuk toch aan de slag te gaan.

De actie ‘Maria uit de beuk’ loopt best goed.  Al ruim vijftig mensen uit de dorp en uit de regio hebben een bijdrage overgemaakt op bankrekeningnummer van onze parochiekern NL27 RABO 03460 08 948 ten name van Pater Damiaanparochie onder vermelding van ‘Maria uit de beuk’. We zijn erg verheugd met zoveel betrokkenheid bij dit project en onder de indruk van de mooie giften. Veel dank daarvoor! Giften blijven van harte welkom! Maak u onsterfelijk door mee te doen! Wees er straks trots op dat u persoonlijk het Mariabeeld mee mogelijk hebt gemaakt. En voor het nageslacht worden de namen van medefinanciers in een koker meegestort in de fundering van het prieeltje voor he beeld.

Ad Schenk