MARIA HEMELVAART

Op zaterdagavond 14 augustus heeft de parochiekern van Ovezande haar jaarlijkse patroonsfeest gevierd. In een rijk met bloemen versierde kerk leidde deken Paul Verbeek de eucharistie. In zijn preek gaf hij aan hoeveel bloemen er wel niet met Maria in verband staan, en wat ze betekenen. Na afloop van de viering kregen alle aanwezigen een kaartje mee met daarop informatie over zeven bloemen die een rol spelen rondom Maria.

Na een korte plechtigheid voor het nieuwe beeld van ‘Maria uit de Beuk’, gingen de aanwezigen op weg naar de veldkapel aan de Oud Ovezandseweg. Onderweg waren hier en daar vlaggen uitgestoken. Eenmaal ter plekke beleefden we ook nog een keer een liturgisch moment, af en toe onderbroken door het passeren van enorme landbouwvoertuigen die aangaven dat de oogst nog in volle gang was. Hierop volgde een moment van gezellig samenzijn, terwijl we de bloemenweelde bij de kapel konden bewonderen.