MARIA HEMELVAART

De 15e augustus is het feest van Maria Hemelvaart, patrones van onze kerk. Was dat vroeger een feestdag die als zondag werd gevierd, tegenwoordig vieren wij dit op de zondag het dichtst bij 15 augustus. Dit jaar is dat dus 18 augustus en er is aanleiding om er een bijzonder feestelijke viering van te maken. Die dag is namelijk als clusterviering uitgekozen, wat inhoudt dat er dan in de kernen Kwadendamme en Hansweert waarmee wij de cluster West van de Damiaanparochie vormen, geen viering is. In Kwadendamme was de clusterviering op 16 juni en in Hansweert is dat waarschijnlijk rond 8 december.
Alle aanleiding dus om er op 18 augustus samen met onze medeclusterkernen een mooie viering van te maken. Op het moment dat dit stukje geschreven is, moet de organisatie ervan nog beginnen. Maar bij goed weer zal zeker onze Mariakapel bezocht worden. U hoort hier nader over!

Kees Boonman