MARIA DIE DE KNOPEN ONTWART

‘Vitaminen voor de ziel, aangereikt door paus Franciscus’: Paul Verbeek schreef dit inspiratieboekje. Drie devoties doen hem spiritueel goed en kunnen ook ons inspireren. De eerste is zijn grote devotie tot Maria die de knopen ontwart. In de viering van 7 november gaat vicaris Paul Verbeek voor en verzorgt tijdens de viering een lezing over Maria, die de knopen ontwart. In de viering worden de aanwezigen uitgenodigd om met het ontvangen lint naar de beeltenis van Maria te gaan. In het lint legt men knopen voor zaken of situaties waarmee men in de knoop zit. Tijdens een Marialied worden de linten bij haar afbeelding neergelegd als een soort bede voor Maria. Haar hulp wordt aangeroepen om de knopen te ontwarren. Koor ‘Oal-In’ verzorgt de muziek. Of er nog ruimte is om de viering bij te wonen, hangt af van de dan geldende corona-normen en van het aantal reserveringen dat al gedaan is. Informeren en indien mogelijk reserveren kan via rk.ovezande@zeelandnet..nl