KLUSDAG

We willen als gebouwencommissie in de komende maand september wederom een klusdag organiseren. De precieze datum moet nog worden vastgesteld, maar daar zult u ongetwijfeld over horen. We gaan dit jaar weer proberen veel kluswerk te verrichten. Het zal voornamelijk neerkomen op schuren en schilderen zodat onze kerk en pastorie weer bestand zijn tegen de elementen. Voelt u zich nu geroepen om ook mee te helpen om ons gebouw te onderhouden, dan vraag ik u zich te melden bij iemand van de parochiekern. Dan komt het vanzelf bij ons terecht. Natuurlijk kunt u zich ook bij mij aanmelden. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Bas Goense

namens de gebouwencommissie

Vorig artikelSPECIALE DIERENZEGEN
Volgend artikelROMMELROUTE OVEZANDE