KERSTATTENTIE

Eind december hebben we met de bezoekgroep en andere vrijwilligers een bezoek gebracht aan de zieken en ouderen binnen de kern. Dit jaar was dit een mooi kerststukje gemaakt door bloemencentrum Hoondert (Ovezande). Ook waren we als bezorgers van de pakketjes gebonden aan de Corona regels. Dit jaar geen gezellig koffiepraatje, maar een kort praatje op 1,5 meter aan de deur. Het bezoekje en pakketje werden met waardering en dankbaarheid in ontvangst genomen. We hopen dat we het eind dit jaar weer op de gebruikelijk manier kan.

Namens de bezoekgroep,

Betsy Rentmeester