KERSTATTENTIE DECEMBER 2022

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, willen we als bezoekgroep en caritas weer een attentie bezorgen bij de zieken en ouderen binnen onze parochiekern. De attentie wordt bezorgd door de dames van de bezoekgroep en enkele mannen van de parochiekerncommissie. Wij maken al jaren gebruik van de namenlijst uit de ledenadministratie, maar misschien zien wij wel zieken over het hoofd, daarom vragen wij u om mensen aan te melden waarvan u vindt dat ze hiervoor in aanmerking komen. Voor zieken hebben we geen leeftijdsgrens!

U kunt u aanmelding doen bij Betsy Rentmeester of William Harthoorn, of doe een briefje in de brievenbus van de kerk. De bezoekgroep zal de aanvraag dan behandelen.

Namens de bezoekgroep Betsy Rentmeester

Namens de caritas William Harthoorn

Vorig artikelBloemenpot
Volgend artikelGASPRIJZEN