KERKGEBOUW EN PASTORIE

Ons kerkgebouw en pastorie hebben we de laatste jaren in goede staat kunnen houden. Een deskundig onderzoek laat zien dat de verwachte kosten voor de komende tien jaar best meevallen. Dat is goed beheersbaar. De proef om voorin een paar rijen banken eruit te halen en te vervangen door stoelen, lijkt positief. Op die eerste vijf rijen stoelen kunnen nu zestig mensen comfortabeler zitten.

De werkgroep gebouwen is nog bezig met de verdere afstelling van de kachel. Via proeven met rook is meer inzicht gekregen over de bewegingen van de warme en koude lucht.

Ad Schenk