KERKELIJK ARCHIEF

De verbouwing van de pastorie tot ‘Theehuis De Pastorie’ vergt dat veel spulletjes een andere plek krijgen. De voor- en achterkamer zijn helemaal ontruimd, zodat Zeeuwse Gronden aan de slag kan met de nieuwe inrichting. Daar staan zij voor aan de lat. Als je zo opruimt, kom je pas tot de ontdekking hoeveel er in de voor- en achterkamer stond.

Om ruimte te creëren hebben we besloten om ons kerkelijk archief op te schonen. Het lag vooral op de eerste etage in kasten en in dozen. Ook op zolder stond nog een volle kast, voornamelijk over de katholieke basisschool. Met zijn tweeën hebben Kees Boonman en ik alles doorgenomen. Dat heeft vele uurtjes in beslag genomen. Anderzijds is het ook heel leuk om zo terug in de tijd te gaan. Het varieerde van historisch heel interessante stukken over de bouw van de kerk, de oprichting van onze parochie, stukken over de bedeling tot hele dozen vol met bankafschriften.

De historisch interessante stukken, brieven en documenten hebben we aangeboden om op te slaan in het archief van de gemeente Borsele. Daar wordt het onder optimale omstandigheden vanuit het oogpunt van luchtvochtigheid en temperatuur bewaard. We hebben daarbij het principe gehanteerd dat we het bij twijfel ook hebben meegenomen naar de gemeente. Alles is door onze handen gegaan en zorgvuldig bekeken: Kan dit weg? Bewaren we dit zelf? Is dit iets voor opslag bij de gemeente?

Onlangs zijn de meeste waardevolle spullen naar de gemeente gebracht, toch wel 3 à 4 meter aan materiaal. De gemeente bekijkt komende tijd wat ze wel en niet aldaar willen bewaren. Wat daar niet kan, nemen we mee terug voor ons eigen archief. We hebben op zolder de twee kamers helemaal opgeschoond, één kamer voor de kindernevendienst en één kamer gedeeld voor de gebouwencommissie en voor het archief.

Het archief blijft, ook bij de gemeente, eigendom van de parochiekern en kan te zijner tijd door iedereen worden geraadpleegd.

Ad Schenk