KERK ZIJN TIJDENS CORONA

Na bijna een jaar raken we al goed gewend aan de maatregelen rond corona. Als vanzelf dragen mensen in de kerk een masker als ze lopen, handen worden ‘gegeld’,  eenrichtings-verkeer bij binnenkomst, bij het ter communie gaan en bij het uitgaan. Ook de gemarkeerde plaatsen, de kerkboekjes die klaar liggen, masker af als je op je plaats zit; niemand kijkt er nog van op. Het is strak en coronaproof geregeld.

Ook de muzikale ondersteuning, zij het met een klein groepje, is prima. Onze organist Tuur speelt intussen weer. Ook de proef met één cantor (Kees Boonman) was geslaagd. Het vergde wel dat de voorganger (Paul Verbeek)  een gedeelte voor zijn rekening nam. Het klonk prima en was zeker voor herhaling vatbaar. Oal-In heeft er tijdelijk voor gekozen om af te zien van hun maandelijkse muzikale ondersteuning.

Ook op andere plaatsen hebben de maatregelen hun gevolgen. Zo was de laatste  vergadering van de parochiekerncommissie online via ZOOM. Toch wel even wennen met veertien mensen op een schermpje. Anderzijds hebben we wel elkaar goed kunnen informeren over de stand van zaken van de diverse onderdelen van onze kerk en geloofsgemeenschap.

Tot nu toe werkt het systeem van maximaal dertig bezoekers bij een viering, exclusief personeel, keurig. Mensen die verzekerd willen zijn van een plekje, reserveren keurig via rk.ovezande@zeelandnet.nl of via een briefje in de brievenbus. Voor het naderende Paastriduüm zal dat ook weer spelen, temeer omdat het een regionaal triduüm is. Elders in het  blad vindt u ongetwijfeld meer informatie. Zeker voor uw aanwezigheid bij de Paaswake en Eerste Paasdag is tijdig reserveren noodzakelijk.

Ad Schenk