KERK EN SCHOOL SAMEN IN ACTIE

Vanuit de kerk gaan we samen met de kinderen van basisschool ‘De Zandplaat’ kerststukjes maken. Dit bieden we als naschoolse activiteit aan, in de drie weken voor kerstmis, op dinsdagmiddag en bij veel aanmeldingen ook op woensdagmiddag.

Deze kerststukjes maken de kinderen niet voor zichzelf, maar worden naar zoveel mogelijk mensen in en om Ovezande gebracht, die om wat voor reden dan ook, wel wat warmte en licht kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld door ziekte, eenzaamheid of verdriet. We vragen de kinderen en hun ouders of zij zelf iemand in hun buurt of straat weten die zo’n lieve attentie wel verdient. Maar we vragen ook aan u om mee te denken. Kent u zo iemand? Doe dan een briefje (als u wilt anoniem) met de naam en het adres voor 15 december in de brievenbus van de pastorie onder vermelding van ‘kerststukje’. Samen met de kinderen zorgen we dat die persoon verrast wordt.

Laten we omzien naar elkaar en licht brengen waar het donker is!

Charlotte den Toonder, de bloemengroep en basisschool “De Zandplaat”