HERINRICHTING KERKTUIN

Na de noodzakelijke kap van de oude bruine beuk en de drie essen heeft de gemeente als huurder en beheerder van de kerktuin opnieuw ingeplant. Het herinrichtingsplan was tevoren besproken met het kleine werkgroepje waarin de kerk, de dorpsraad en de werkgroep Biodiversiteit zitting hebben. Er zijn twee grote platanen terug geplant. Een in de buurt van de oude beuk maar meer richting grasveld, en de andere schuin achter de pastorie. Platanen zijn veel minder gevoelig voor schimmels. Een plataan heeft dezelfde religieuze betekenis als de beuk. Beide staan symbolisch voor de Almachtige.

Ad Schenk