HERINNERING

Het jaar 2021 loopt al aardig ten einde. Velen van u hebben hun jaarlijkse parochiebijdrage al voldaan, waarvoor onze hartelijke dank. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, brengen wij dit graag onder uw aandacht. Uw bijdrage is noodzakelijk om onze kerkgemeenschap draaiende te houden. Het is nodig voor onderhoud, verwarming en verlichting van de kerk, voor het pastoraat en oor het salaris van onze pastores. Vitaal en zelfdragend dienen wij te zijn. Tot op heden lukt ons dat door uw hulp aardig. Geef vandaag voor de kerk van morgen op rekening nummer NL 27 RABO 03460 08948, ten name van Damiaan Parochie kerk Ovezande. Bij voorbaat onze dank.

Kees Boonman, kasbeheerder