HEMELVAART EN PINKSTEREN

Met Hemelvaartsdag was Ovezande even het centrum van Zuid-Beveland. Alle katholieke en protestantse gelovigen waren uitgenodigd voor de regionale kerkepadviering in onze kerk. Ondanks een twijfelachtige lucht werd er voorafgaand aan de dienst een wandeltocht rond het dorp gehouden, en bleef iedereen droog. Onderweg werd ook uitleg over de bijzonderheden van de omgeving gegeven. De bloemen gingen mee naar de kerk, en vandaar later naar de veldkapel aan de Oud Ovezandse weg.
Met de dienst waren er 140 mensen in de kerk. De extra collecte voor de stichting Sawasdee, hulp aan kansarme kinderen in Cambodja, bracht € 452,17 op. Pastor Wiel Hacking en dominee Egbert Rietveld gingen in de dienst voor. Een regiokoor van protestanten en katholieken uit de Zak van Zuid-Beveland versterkte de kerkzang.
Ook met Pinksteren genoot onze parochiekern van een mooie viering. Het koor Pius X werd versterkt door de Bavocantorij en hun dirigente, tevens organiste Mariëtte Everse. Samen zongen beide koren de zeer toepasselijke mis van de Heilige Geest door Frans Bullens. Ook het kerkbezoek op dit hoogfeest was een bemoedigend aantal.