HELPT U MEE?

In een paar werkgroepen zijn enkele vacatures ontstaan. Misschien iets voor u?

Voor de lokale redactie voor Parochienieuws zoeken we aanvulling. Het is een klein werkgroepje van twee mensen. U werkt samen met iemand met veel ervaring. Dus alle ruimte om er in te groeien. De groep verzamelt stukjes die door anderen worden geschreven, schrijft af en toe een eigen redactioneel stuk bijvoorbeeld na een interview over het wel en wee van een werkgroep. De tijdsinvestering valt best mee: acht keer per jaar een paar uur.

De parochiekerncommissie in onze parochiekern bestaat, zoals verplicht is, uit vijf officieel aangemelde personen. In werkelijkheid vergaderen we altijd echter met een veel grotere groep, zo’n vijftien mensen. Het is prettig om alles wat de parochiekern en regio aangaat met een grote groep te bespreken. Dat is goed voor de besluitvorming en voor een breed draagvlak. Twee mensen hebben na een lange staat van dienst aangegeven te stoppen. Omdat we graag met zo’n grote groep willen blijven werken, zijn we op zoek naar nieuwe gezichten voor de commissie.

We willen ook van harte mensen uitnodigen uit de kernen waar de kerk gesloten is of wordt. Parochianen uit de parochiekernen Lewedorp, Hansweert en ‘s-Heerenhoek willen we er graag bij hebben. Per slot van rekening wordt het samen optrekken steeds belangrijker. Dat zie je terug bij allerlei gezamenlijke activiteiten en de clustervieringen in cluster Zeshoek.

De tijdsinvestering: we vergaderen zes keer per jaar. Met een goede voorbereiding erbij zal elke vergadering zo’n vijf uur vragen. En vergeet niet, meedoen en meedenken over activiteiten en een goede toekomst van de katholieke kerk is onder elkaar vooral ook heel leuk en gezellig!

Aanmelden bij voorzitter Ad Schenk, e-mail: aschenk@zeelandnet.nl, telefoon: 06-24722806

Vorig artikelDE REDACTIE PAROCHIENIEUWS
Volgend artikelSAXOFOON EN MARIMBA