EINDE OF EEN NIEUW BEGIN?

In de omgeving moeten drie katholieke kerken hun deuren sluiten. Als parochiekern Ovezande staan we op het standpunt dat we met de vijf parochiekernen in De Zak van Zuid-Beveland nu samen de drie kerken in Heinkenszand, Kwadendamme en Ovezande moeten gaan vormgeven. Dus: de tijden van de vieringen afstemmen, veel gezamenlijke vieringen organiseren, en zorgen dat de parochiekernen die hun kerk kwijt raken, weer een nieuw plekje kunnen vinden voor kerkbezoek maar ook in het vrijwilligerswerk. Samen optrekken zal meer en meer van belang zijn om het katholieke geloof in De Zak te blijven bedienen. Dat vergt wel van de drie overblijvende kerken in De Zak een open houding, de bereidheid om een flink stuk van je eigenheid in te leveren voor het algemeen belang. De moeite waard om ervoor te gaan. Als parochiekern Ovezande gaan we in elk geval niet bij de pakken neerzitten. Zo moet wat ons betreft 2023 dat nieuwe begin in gang worden gezet.

 Ad Schenk

Vorig artikelNIEUWJAARSRECEPTIE
Volgend artikelDE HUIDIGE STAAT VAN DE PAROCHIEKERN