EEN NIEUW BEGIN

De ervaringen met de eerste live vieringen in juni, na maanden stil te hebben gelegen, zijn goed. Het reserveringssysteem voor de hele maand juni is prima verlopen. Iedereen heeft een uitvoerige brief met opgaveformulier ontvangen. Wekelijks hebben zich tussen de 28 en de 30 mensen aangemeld. De systematiek van vragen naar gezondheid, handgel, eenrichtingsverkeer (bij binnenkomst + communie + uitgaan van de kerk) en naar hun plaats begeleiden verloopt ordentelijk. Men let goed op zichzelf en elkaar.

We zijn nu ook aan het kijken naar juli. Dan is in Ovezande geen reserveringssysteem meer nodig. Met de verplichte 1,5 meter afstand en dergelijke voorschriften kunnen we ongeveer 65 mensen plaatsen. Dat is normaliter voldoende. Er gaan wekelijks best wat uren voorbereidingswerk in zitten.

Verder is veel, heel veel van onze bijzondere plannen niet door kunnen gaan. Bij nogal wat van deze evenementen was er al veel energie en tijd ingestoken door vrijwilligers. Helaas … Maar, zodra er groen licht gegeven werd voor kerkdiensten op beperkte schaal, rukte de schoonmaakploeg uit om de kerk weer piekfijn klaar te maken.

Tijdens de lock-down hebben we geprobeerd om het dorp en de parochianen bij de kerk betrokken te houden. Van de twee wekelijkse openstellingen werd zeker gebruik gemaakt. We hebben tussentijds goede informatie proberen te verstrekken. De paaswens aan de parochianen en alle mensen uit het dorp viel goed in de smaak. We kregen positieve reacties op de onder alle parochianen verspreide Pinksterwens met het passende rode geurkaarsje.

Net voor start van de coronacrisis hebben we in onze parochiekern een tijdcollecte uitgezet. Dit voor een aantal wat kleinere, overzichtelijke taken die huidige breed ingezette vrijwilligers wat kunnen ontlasten. Er is flink op gereageerd door ongeveer vijftien potentiële nieuwe vrijwilligers. Dat kunnen we nu ook verder gaan oppakken.

 

Ad Schenk