DE REDACTIE PAROCHIENIEUWS

De werkgroep ‘Redactie Parochienieuws’ bestaat uit twee personen: Nicole Boonman en ondergetekende. Wij zorgen voor de plaatselijke kopij uit Ovezande, dat die ingeleverd wordt bij de hoofdredacteur, Richard Gielens. Het blad verschijnt acht keer per jaar. Wanneer het tijd wordt om in te leveren, sturen wij een bericht naar iedereen die wel eens wat te melden heeft. Dan krijgen ze een weekje de tijd, en na afloop sturen wij de ontvangen mededelingen door.

Wij hebben het eigenlijk heel gemakkelijk. In Ovezande zit een flink aantal vrijwilligers die het belang van het blad inzien, en dikwijls al vanuit zichzelf iets vertellen. En anders vragen wij er wel om. Nicole zit in de parochiekernvergadering, en hoort daar wat er speelt. Zelf zit ik in de liturgische werkgroep, en hoor weer andere dingen. Zo hebben we een goed overzicht van alle activiteiten. Zelf hoeven we niet veel te schrijven. Wat we wel doen, is de stukjes nakijken op taal- of spelfouten, en ze dan op volgorde zetten. Meestal geven de schrijvers ook een foto bij hun artikel. Met de mobiele telefoon zijn ze zo gemaakt, en technisch gesproken vrijwel altijd geschikt om op te nemen.

In overleg met kosteres Betsie houden we de kerkelijke stand bij. Eventuele dopen, eerste communies, vormsel, huwelijk. Het meeste werk hebben we aan de overlijdensberichten. Het is nog een traditie uit de tijd van het oude blad ‘Parochieklanken’, dat we een korte levensbeschrijving van de overledene maken. Die halen we uit het gedachtenisprentje, eventueel aangevuld met mondelinge informatie. We zien het als een teken van respect om terug te kijken op de dikwijls lange en bewogen levens van parochianen. Dat vinden wij meer waard dan alleen een korte mededeling. We vermelden in beginsel alleen dergelijke persoonlijke gebeurtenissen als de kerk daarbij betrokken geweest is, dus als ze opgetekend staan in de registers die op de pastorie bewaard worden. Een enkele keer, als iemand zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt heeft voor de kerk, schrijven wij een langere terugblik op het werk dat die persoon voor de gemeenschap verricht heeft.

Enkele keren per jaar komt de voltallige redactie van ‘Parochienieuws’ samen. Het is prettig om je collega’s uit andere parochiekernen te ontmoeten en te spreken. We wisselen dan nieuws uit, ervaringen, we nemen beslissingen over het blad, we bepalen het rooster van uitgifte: dat is meer gericht op het grillige kerkelijk jaar dan precies om de zoveel weken. Ook bespreken we een paar eerder verschenen nummers in detail, evenals het nummer dat dan op stapel staat. De andere keren hebben we onderling contact via de e-mail. We lezen allemaal het algemene gedeelte op voorhand, om tijdig te weten hoe dat er uitziet.

Sinds Ovezande zich aansloot bij het gemeenschappelijke blad ‘Parochienieuws’, hebben Nicole en ik ons ervoor ingezet. We doen dat in goede harmonie, en vervangen elkaar wanneer dat nodig is. Maar ik ga er binnenkort mee stoppen. Volgend jaar ga ik met pensioen, en mijn bedoeling is om dan ook meteen te gaan verhuizen. Ik lever mijn functie per 1 januari 2024 in. Ik hoop dat iemand het overneemt die het met evenveel of zelfs nog meer genoegen dan ik zal doen.

Marinus Bierens

Vorig artikelCARITAS
Volgend artikelHELPT U MEE?