DE KERKWERK(ST)ERS

Hun werk valt niet iedereen op, maar als het niet gebeurt, dan ziet iedereen het ineens heus wel: de vrijwillige schoonmaakploeg van het kerkgebouw. De ploeg bestaat uit zeven vrouwen en twee mannen. Wij gingen eens vragen hoe dat gaat bij Marlies Schenk, die daarnaast ook de pastorie schoon houdt.

Jeannette van Beek stelt jaarlijks een lijst op wie er aan de beurt is. Meestal werken mensen in tweetallen. Tussen iedere schoonmaakbeurt zit ongeveer vier weken. Het betekent dat je ongeveer twee keer per jaar “de klos” bent. Het kost je een ochtend. Alleen tegen de kerst is er meer werk, en zijn we een hele dag bezig. Dan is het heel koud. Om de paar jaar houdt de parochiekerncommissie ook wel eens een grote poetsbeurt. Er komen dan grote stellages in de kerk. Wij doen natuurlijk ons werk, maar er komen gelukkig ook andere vrijwilligers bij.

Waaruit bestaat zo een maandelijkse beurt?

Vegen en stoffen. Met een vochtige doek vind ik, want met een droge doek doe je niets anders dan het stof verplaatsen. Stofzuigen, de vloer dweilen. Het afstoffen van de banken is veel werk. Voor mij het minst leuke. Onze kerk is licht en wit, dus je ziet het heel gauw als het niet gedaan is. En ik ben als de dood als ik te dicht bij die kwetsbare kruiswegstaties kom.

Wat is je motivatie om dit te doen?

Och, je bent er zo een beetje ingerold. In het begin kon het mooi onder schooltijd. En dan blijf je hangen. Je krijgt wel een sterkere band met het gebouw. Ik vind het echt mijn kerkske. We zijn een gezellige ploeg hoor. Een keer op een jaar hebben we jaarvergadering. Nou ja, dat is gewoon heel gezellig. Wat we ook nog ieder jaar met ons allen doen, dat is koper poetsen. Het hoofdaltaar kunnen we overslaan, want dat doet Betsy, de eerste kosteres. Veronica zorgt voor het oksaal.

Wat houdt je werk in de pastorie in?

Twee keer in de week houd ik de pastorie bij. Op het moment is dat natuurlijk even anders, omdat ze de benedenverdieping nu aan het inrichten zijn voor het theehuis van de Zeeuwse Gronden. Maar boven is het ook groot, en daarbovenop zit ook nog een flinke vliering. Ik vind het altijd wel erg prettig als werkgroepen die ‘s avonds in de pastorie bijeenkomen, na afloop de kopjes afwassen.

Zijn er voldoende kerkwerkers?

Ja, op het moment wel, maar versterking is altijd zeer welkom. De leeftijd gaat ook wel omhoog, en een medewerkster is al langdurig uitgeschakeld door gezondheidsklachten. Het is geen lastig werkje, en er staat veel tegenover. Zoals een prettig team en een dankbare parochiekern. Opgave kan bij Jeannette van Beek: jeannettevbeek9@hotmail.com

Marinus Bierens