DE GULDEN MIS

Het kerkelijk jaar door zijn er vele feestdagen aan Maria gewijd: 2 februari Maria Lichtmis, 25 maart Maria Boodschap, 15 augustus Maria Ten Hemelopneming. Bovendien wordt er in de maanden mei en oktober bijzondere aandacht aan Maria, de patrones van onze parochiekern, besteed. Minder bekend is dat op 8 december het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria gevierd wordt: de ‘gulden mis’, ook wel ‘missa aurea’ genoemd. In deze donkere dagen voor de kerst mogen wij onze zorgen aan haar toevertrouwen. Steeds had deze gulden mis een bijzondere aantrekkingskracht op mensen die in nood verkeerden of mensen wier naasten op zee voeren. Vandaar ook de naam ‘schippersmis’.

Wij zouden dit feest met veel (kaars)licht graag met u willen vieren op zaterdag 10 december. De aanvang is om 19.00 uur, en voorganger is vicaris Paul Verbeek. U bent van harte welkom!

Kees Boonman

Vorig artikelPARKEREN
Volgend artikelOVEZANDE GAAT NAAR HANSWEERT