DE GULDEN MIS

Het kerkelijk jaar door zijn er vele feestdagen aan Maria: 2 februari Maria Lichtmis, 25 maart Maria Boodschap, 15 augustus Maria Hemelvaart. Bovendien wordt er in de maanden mei en oktober bijzondere aandacht aan Maria, patrones van onze parochiekern, besteed. Minder bekend is dat op 8 december het feest van de onbevlekte ontvangenis van Maria gevierd wordt: de gulden mis, ook wel de ‘missa aurea’ genoemd. In deze donkere dagen voor de kerst mogen wij onze zorgen aan haar toevertrouwen. In het verleden had deze gulden mis een bijzondere aantrekkingskracht op mensen die in nood verkeerden of mensen wier naasten op zee voeren. Vandaar ook de soms gebruikte naam Schippersmis. Wij zouden dit feest, met veel (kaars)licht graag met u willen vieren op zaterdag 11 december. De aanvang is om 19.00 uur en voorganger is vicaris Paul Verbeek. Van harte welkom!

Kees Boonman