DE GULDEN MIS

Het jaar door zijn er veel feestdagen die aan Maria gewijd zijn: 2 februari Maria Lichtmis, 25 maart Maria Boodschap, 15 augustus Maria Tenhemelopneming. Bovendien wordt er in de maanden mei en oktober extra aandacht aan Maria besteed.

Minder bekend is dat in december ook het feest van Maria’s onbevlekte ontvangenis gevierd wordt. Dat gebeurt tijdens de Gulden Mis, ook wel Missa Aurea genoemd. In deze donkere dagen voor de kerst mogen wij onze zorgen aan haar toevertrouwen. Steeds had deze Gulden Mis een bijzondere aantrekkingskracht op mensen die in nood verkeerden, of mensen wier naasten op zee voeren. Vandaar dat deze mis ook wel de schippersmis genoemd werd.

Wij zouden dit feest met veel (kaars)licht graag met u willen vieren op zaterdagavond 9 december. Het is dan een clusterviering, wat inhoudt dat er in de andere kernen van ons cluster dan geen viering is. Voorganger is vicaris Paul Verbeek. Als muzikale ondersteuning is er een gelegenheidskoor gevormd door koren uit de regio. Aanvang 19.00 uur.

Kees Boonman

Vorig artikelDE KONINKLIJKE KARAVAAN
Volgend artikelHET NADERT …