DE BLOEMENGROEP

Door sommigen liefkozend ‘de bloemenmeisjes’ genoemd, is de werkgroep die zich bezig houdt met de liturgische schikkingen, een goed lopend gezelschap. Jeannette van Beek stelt de roosters op, en onderhoudt contacten met pastores en leveranciers. Wat drijft haar?

Zelf houd  ik heel veel van bloemen. Bij mij thuis staat ook altijd een bosje in de kamer. Het is wel een uitdaging om met een heel groepje de kerk er tijdens de vieringen mooi uit te laten zien. We hebben allemaal een band met de kerk. Sommigen van ons bezoeken amper vieringen. Maar hier beleven we samen veel plezier aan. Twee keer per jaar komen we met ons allen bij elkaar voor een gezamenlijk overleg. Waar natuurlijk een hoop gezelligheid bij hoort.

Hoe regelen jullie wie wanneer aan de beurt is?

We zijn in totaal met elf dames. We werken in twee-  of drietallen. Altijd dezelfde. Ieder is twee of drie keer in een jaar aan de beurt. Je zorgt dan samen een maand lang iedere week voor de bloemen. Je bent dan behoorlijk vrij in je keuze. Maar het is wel van belang om rekening te houden met het kerkelijk jaar. Uitvaarten staan hier los van, omdat de uitvaartondernemer dan voor de bloemen zorgt. Altaarstukjes blijven meestal wel staan.

Heb je het niet erg druk als jouw beurt net met de feestdagen samen valt?

Bij grote feesten pakken we helemaal uit, maar dan werken er zoveel mogelijk mensen uit de hele groep mee. Dat is in de eerste plaats met Pasen, het grootste feest met enorm veel liturgische symboliek, Maria Hemelvaart, het jaarlijkse patroonsfeest, en verder advent en kerstmis. Ook met de Franciscusviering en wanneer er een oogstdankdag is, zorgen we voor wat extra’s.

Waar mogen we op letten wanneer we in de kerk de bloemen bezichtigen?

Er staan in ieder geval bloemen op het altaar, bij het Mariabeeld voorin de kerk, bij het schilderij van Maria bij de lichtjes, en bij de kruisjes van de overledenen. Sommigen zetten ook iets neer op de tafel waar je binnenkomt, maar dat is niet standaard. Dat kan ook een schikking zonder bloemen zijn, net naar gelang het thema van de viering.

Hoe kom je aan  je materiaal?

We kunnen gebruik maken van de bloemen uit de pastorietuin, hoewel die niet speciaal gericht is op het gebruik in de kerk. Verder hebben we een goede band met plantencentrum Hoondert. De bloemiste heeft dikwijls zelf tips, of houdt wat voor ons apart. Alleen voor hele speciale gevallen zoeken we wel eens iets elders. Ook als ik onderweg in de natuur iets tegenkom wat past, neem ik dat graag mee. Soms vraag ik aan pastores of ze een suggestie hebben, en een enkele keer komen ze er zelf mee. Ik zit dikwijls op internet naar ideeën te zoeken.

De bloemenversieringen in de kerk horen voor mij bij de beleving van het katholieke geloof. We doen onze ijverige “bloemenmeisjes” recht door eens extra op de schikkingen te letten, en bijvoorbeeld door er na afloop van de viering nog eens langs te lopen. Overal zit een gedachte achter, en liefde voor onze dorpskerk.

 Marinus Bierens