DE BEZOEKGROEP BLIJFT ACTIEF

De bezoekgroep van onze parochiekern probeert te doen wat mogelijk is binnen de gestelde voorschriften. Mensen echt bezoeken kan helaas niet. Wel proberen ze de hoogbejaarden, zieken en gehandicapten die ze in beeld hebben, te blijven volgen. Maar soms ontsnapt er wel eens iemand aan hun aandacht. Ze horen dan dikwijls veel te laat dat iemand in het ziekenhuis gelegen heeft. Het verzoek is dan ook: als een van uw naasten, hoe oud of hoe jong ook, opgenomen wordt of anderszins in een moeilijke situatie terechtkomt, meld het alstublieft! Dan kan de bezoekgroep kijken hoe ze belangstelling kunnen tonen.

Nu de kersttijd over een tijdje weer in zicht komt, wil de groep graag attenties rondbrengen bij mensen van 85 jaar en ouder. Maar alweer: ze hebben niet iedereen in beeld. Het is niet fijn als de ene buurman wel wat krijgt en de even oude buurvrouw ernaast niet. Doet u alstublieft een berichtje bij:

Betsy Rentmeester (tel. 655873)

Els Boonman (tel. 655391)