CORONATIJD

Na de uitbraak van COVID-19 is de kerk drie maanden gesloten geweest, een flinke tijd. De kerkdeuren stonden wel open voor gebed en voor een kaarsje op elke woensdagavond en met de reguliere viering. Met de nodige informatie, met de Paaswens en het Pinksterlichtje hebben we als parochiekerncommissie geprobeerd om de verbinding met u als parochianen te houden. Ook was de kerk mooi in beeld bij de eerste aflevering van Geloven in Zeeland en bij alle volgende afleveringen in de openingsbeelden.

Mondjesmaat zijn we zaterdag 6 juni weer van start gegaan met een viering van maximaal dertig personen, voorganger pastoor Van Hees en zonder koor Oal-In maar met muziek van een CD. In juni hebben we steeds dicht tegen de dertig kerkzangers gezeten. We hebben geen mensen de toegang hoeven te ontzeggen. In deze fase hebben we ons eigen systeem ontwikkeld hoe we de coronamaatregelen goed  konden toepassen. Daar zijn we intussen prima aan gewend geraakt: handgel, eenrichtingsverkeer bij binnenkomen en bij uitgaan, een rondje lopen bij ter communie gaan. De kerkboekjes worden op de aangewezen plaatsen al drie dagen tevoren klaargelegd.

Sinds juli mogen er meer mensen in de kerk. Geen reserveringssysteem meer, wel registreren. We hebben in de stoelen en banken ruimte voor 73 kerkgangers. Dan is de anderhalve meter gegarandeerd, ook bij het ter communie gaan. Mensen hoeven nooit langs elkaar bij de banken of stoelen. Het uitreiken van de H. Communie gebeurt zeer zorgvuldig met een pincet; de voorganger heeft een scherm voor en de communicanten gebruiken handgel. Zo worden alle zeilen bijgezet zodat u veilig naar de kerk kunt komen om de viering mee te beleven. Meezingen mag nog niet, maar neuriën wel (uitspraak van de pater). U bent van harte welkom!

Ad Schenk