COLLECTE WALK POSITIVE

Tijdens de Damiaanviering is er gecollecteerd voor Longkanker Nederland ten bate van de actie wALK Positive van Niels Harthoorn. In cluster Zuid heeft de collecte € 207,55 opgebracht. Op zich zelf staande acties hebben € 55,- opgebracht. Wij danken u voor de gulle bijdrages.

Mocht u nog een donatie willen doen, dan kunt u dit overmaken aan stichting Longkanker Nederland, rekeningnummer NL70 RABO 0347 5641 51, onder vermelding van: Acties Niels Harthoorn

William Harthoorn