CARITAS OVEZANDE

Wat gaat de tijd toch snel. Ook de caritas zit niet stil en houdt collectes en andere acties. Via de mededelingen tijdens de vieringen brengen wij u altijd op de hoogte. Niet iedereen bezoekt alle vieringen. Vandaar dat wij u graag via onze vaste caritasrubriek nader willen informeren.

Kerstattentie

Afgelopen december kreeg ik bezoek van Betsy Rentmeester. Zij kwam mij namens de Caritas verrassen met een mooie attentie. Dat was voor mij een bijzonder bezoek waar uit bleek dat er aan mij gedacht wordt. Dit bezoek gaf mij het plezierige gevoel van gezien te worden en er bij te horen. Het is denk ik voor iedereen begrijpelijk. Zeker voor mensen die ook wel eens, door welke omstandigheid dan ook, even buiten de maatschappij staan. Bedankt voor het cadeau dat Betsy namens de Caritas mij bracht. Dit maakte mijn dag!

Piet Boonman

Bianca Couture – Burkina Faso
Tijdens de viering van de Bidweek voor de Eenheid, welke wij samen met de PKN DEO – protestante gemeente Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande – gevierd hebben, is er gecollecteerd voor Bianca Couture. Veel jonge vrouwen in het Afrikaanse land Burkina Faso leven in bijzonder moeilijke omstandigheden. Ze hebben vaak geen eigen inkomen. De naaischool helpt kwetsbare meisjes en vrouwen door hen op te leiden tot naaister. Ze hebben vaak geen familie, of juist familie met veel problemen. Ook komt het voor dat zij HIV hebben of de school hebben verlaten. Bianca Couture helpt hen een beter bestaan op te bouwen. Er is een mooi bedrag van € 244,85 opgehaald. Theo Audenaerd zal zorgen dat bedrag bij de juiste mensen terecht komt.

Adoptiekinderen
Tijdens de viering van 11 februari is er gecollecteerd voor onze adoptiekinderen: de opbrengst was € 109,75.

Vastenactie
Als Caritas-kern Ovezande hebben wij samen met de kernen uit de Pater Damiaanparochie gekozen om als vastenactieproject Deelcafé De Buurvrouw te kiezen en hen financieel te ondersteunen bij het samenstellen van de boodschappenpakketten.

Deelcafé De Buurvrouw is een gezellige ontmoetingsplek in het dorp Kapelle. Wij leven op dit moment in een individualistische wereld waar mensen het vaak druk hebben en er niet altijd een luisterend oor is. Deze plek willen wij wel kunnen bieden. In De Buurvrouw is er ruimte voor een gesprek en een luisterend oor, onder het genot van een bakje koffie of thee met wat lekkers erbij. Zij werken met uitgestelde koffie/thee. Mochten mensen niet de financiële middelen hebben, kunnen zij toch bij hen terecht. Hun visie is om een goede buur te zijn voor de ander, om er te zijn voor je naaste zoals Jezus dat van ons vraagt.

U heeft al op diverse plaatsen kennis kunnen maken met dit project, via het inlegvel in Parochienieuws, achterin de kerk liggen nog een aantal exemplaren. Bij dit inlegvel zit een envelop waar u uw gave in kunt doen. Deze envelop kunt u deponeren achterin de kerk in de daarvoor gemaakte collectebus. Overmaken via bank of QR-code is ook een mogelijk. Tijdens de schoolviering op vrijdag 22 maart en de viering van Woord & Communie op zondag 24 maart zal bijzondere aandacht worden besteed aan het vastenactieproject.

De vastentijd, de 40dagentijd, is een tijd van bezinning en van wat soberder leven. Een mooie gelegenheid om uw tijd, uw aandacht en geld te delen met mensen die uw steun goed kunnen gebruiken.

Manieren van doneren
Richt de camera van je telefoon op deze QR-code en klik erop om een bijdrage te                doen. Ook kunt u een gift overmaken op het volgende banknummer: NL37RABO0346004306 t.n.v. Caritas parochiekern Ovezande. Een envelop in de brievenbus van Hoofdstraat 60 mag natuurlijk ook.

Vorig artikelKOFFIE DRINKEN
Volgend artikelTENTOONSTELLING 165 JAAR KERK