ALLERZIELEN

Allerzielen is, al onze dierbare overledenen van het afgelopen jaar te gedenken. We doen dat in een speciale viering waarin we met liefde en respect hun namen noemen en een kaars voor hen ontsteken. Een kaars aan het licht van de Paaskaars ontstoken als symbool van het eeuwige licht van God in wiens liefde onze dierbaren zijn opgenomen. We gedenken in deze viering ook alle overledenen die in onze harten en onze gedachten zijn en die we nooit vergeten. Pastoraal werker Rens Stobbelaar zal in deze viering voorgaan waarna we in stilte  het kerkhof bezoeken en met een gezang en gezamenlijk gebed afsluiten. Iedereen wordt van harte uitgenodigd op deze dag; zondag 31 oktober om 14.00 uur.

Corrie de Baar