165 jaar RK-kerk en 700 jaar Ovezande

In dit jaar waarin we 700 jaar Ovezande vieren, bestaat de katholieke kerk in Ovezande 165 jaar. Daarmee is de kerk de oudste nog originele katholieke kerk van deze regio. Gebouwd en opgeleverd in 1859. Uit deze lange geschiedenis valt veel moois te tonen. Zodoende was het onderwerp van de jaarlijkse tentoonstelling in mei niet moeilijk te kiezen. De expositie is tevens onderdeel van het programma van 700 jaar Ovezande.

De tentoonstelling wordt geopend op zondag 5 mei om 14.00 uur door vicaris Paul Verbeek met een korte, inspirerende lezing. Aansluitend volgt een mini concertje door een Scola gevormd door een groepje enthousiaste zangers uit de hele Damiaanparochie.

Zij gaan u verrassen met een aantal pareltjes uit onze gregoriaanse kerkgeschiedenis.
Gregoriaans, eeuwenoude eenstemmige muziek meestal getoonzet op de psalmen van koning David. Muziek eeuwenlang mondeling doorgegeven door voorzangers tussen diverse kloosters. Muziek ook met een bijzondere eenheid tussen tekst en muziek, je hoort in de muziek waar het over gaat. Zo hoor je vreugde en blijdschap klinken in het Puer natus est, de introïtus van kerstmis: Een kind geboren! En de droeve klank in het Libera me uit de requiemmis. Vicaris Paul Verbeek, die eerder de tentoonstelling opent, zal de diverse muziekstukjes aankondigen en er iets over vertellen.

Iedereen is van harte welkom. Inloop vanaf 13.30 uur met koffie/thee.

In de meimaand is de tentoonstelling te bezichtigen op de zondagen 5, 9, 12, 19 en 26 mei van 13.00 -17.00 uur. Met dien verstande dat op Hemelvaartsdag 9 mei de kerk al vanaf 11.00 uur open is. Dit heeft alles te maken met 700 jaar Ovezande.

Die dag staat Ovezande in het teken van de 2e helft van de vorige eeuw. Voor (oud-) Ovezandenaren is er een heuse reünie, er zijn al meer dan 100 aanmeldingen. Verder vindt om 10.30 uur in dorpshuis Trefpunt de presentatie plaats van het boek Jong in Ovezande 50’s-70’s, geschreven door dorpsgenoot Tom Rentmeester. Collega auteur Jan van Rijsingen verzorgt de presentatie. Het boek vol geschiedenis en verhalen kan dan ook worden aangeschaft voor € 15,-.

Vanaf 11.00 uur start de Historische Winkelroute. Vanaf de startplaats in de Mr Dr Messtraat tussen NieuwSande en basisschool ‘De Zandplaat’ kan de route worden gewandeld. Dat kan zelfstandig met een meegekregen routebeschrijvingen en de nodige informatie. Nog leuker is het om onder begeleiding van een gids de route te lopen. Elk kwartier tussen 11.00 uur en 16.30 uur start er een groep (duurt ongeveer 1 uur). Daarnaast zijn er maar liefst 14 kramen met attributen en oude ambachten uit een ver verleden.

Ook is de tentoonstelling in de kerk te bewonderen. Verder is er in de binnentuin van NieuwSande een expositie van alle versierde klompen die tijdens de workshops zijn gemaakt.

Het wordt een unieke beleving voor jong en oud, voor eigen inwoners en mensen van elders.

Ad Schenk

Vorig artikelKoffie drinken
Volgend artikelBelevenis van een eerste communicant