Week van Gebed 2019

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Op zondag 20 januari 2019 houden wij een oecumenische viering. Meer informatie tijdens de wekelijkse mededelingen in januari 2019.