Van een volle kerk naar stille leegte…

We herinneren ons nog allemaal zondag 19 februari 2023; de dag dat het kerkgebouw van OLV Onbevlekt Ontvangen zijn deuren voorgoed sloot voor kerkgangers.

De dagen en weken erna lijken op een sterfhuis, waarbij de spullen van de bewoner (in dit geval God zelf) eruit worden gehaald. Een bijzonder naar gevoel dat zich elke keer herhaalt als historische voorwerpen hun vertrouwde plek verlaten en wellicht enkel een spoor van verkleuring of stof achterlaten.

Na ruim een halfjaar is de kerk verworden tot een ‘gebouw’ zonder status. Parochianen zoeken hun heil elders; op vrijdagochtenden via het dorpshuis; op zondagen in een van de omliggende kerken.

Parochiebestuursleden van de H. Pater Damiaan onderhandelen met gemeente Reimerswaal en gegadigden over mogelijke herbestemming. Een zogenaamd ‘bidbook’ prijst het gebouw aan en stelt eisen/voorwaarden die door het bisdom zijn opgesteld.

Bijzonder schrijnend is dat het voormalige kerkgebouw geen enkele ‘titel’ op zijn naam kon schrijven. Geen rijksmonument, geen provinciale bezienswaardigheid en ook de gemeente zelf hecht weinig historisch belang aan de laatste katholieke kerk binnen Reimerswaal.

We hebben troostende gedachten tot slot:

Alle historisch van belang zijnde stukken zijn geregistreerd en worden zorgvuldig bewaard; in een aantal gevallen in de kerk van Kwadendamme. Niets wordt zomaar aan het lot overgelaten…Rooms-Katholiek Hansweert zal altijd zichtbaar blijven, al zal men er in sommige gevallen meer moeite voor moeten doen.

De feestdag van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, 8 december, wordt voortaan in een van de twee kerken in de Zak van Zuid-Beveland gevierd; afwisselend Kwadendamme of dit jaar: Ovezande.

Hopelijk beleeft het kerkgebouw een happy end; het zou eeuwige schande oftewel een vlek op het blazoen van onze parochie zijn, als alleen nog maar sloopstenen aan die periode herinneren.

Richard Gielens, liefhebber van kerkhistorie

Foto: Kerkfotografie.

Vorig artikelExpositie in de dagkapel parochiekerk te Goes
Volgend artikelArjen Gernaert stelt zichzelf voor