UITNODIGING VOOR DE VRIJWILLIGERS

De parochiekerncommissie en de werkgroep vrijwilligers van de Pater Damiaanparochie roept alle vrijwilligers van de parochiekern Oost-Zuid-Beveland op om aanwezig te zijn op een speciale bijeenkomst op woensdagavond 31 augustus om 19.30 uur in de kerk te Hansweert.

De werkgroep vrijwilligers is ingesteld om alle vrijwilligers binnen de H. Pater Damiaanparochie te kunnen horen inzake de voorgenomen kerksluitingen in 2023. De sluiting van de kerken in Lewedorp, Hansweert en ’s-Heerenhoek is meer dan het sluiten van de kerkdeuren. Allerlei zaken eromheen hebben hun doorwerking op de genoemde kernen, maar ook op de parochie in het algemeen.

Graag gaan wij met de vrijwilligers in gesprek over allerlei onderwerpen die te maken hebben met de sluiting van de kerk in Hansweert en hun visie op de toekomst. Laat uw stem deze avond horen.

Vorig artikelDWEILBANDFESTIVAL
Volgend artikelBLOEMENPOT