Reservering kerkbezoek 1e Paasdag

We weten nog niet hoe de corona-maatregelen er met Pasen uit zullen zien. We dienen ons te schikken naar wat de overheid en het Bisdom bepaalt over het maximale aantal kerkbezoekers en het gewenste gedrag in de kerk. Vandaar dat er voor de viering op 1e Paasdag gevraagd wordt om van tevoren te reserveren.

Dat kan door te bellen of te mailen naar Tiny de Kort.

Telefoonnummer: 0113-382103. Emailadres: tinydekort@zeelandnet.nl.

U kunt ook een briefje door de brievenbus bij de kerk doen.