Oecumenische gebedsdienst protestante gemeente Schore

Zondag 28 Januari was er om 10 uur in het kleine knusse kerkje van Schore een oecumenische gebedsdienst. En wat een opkomst: met meer dan 50 personen was de kerk gezellig gevuld! De dienst werd voorgegaan door Erik Tramper en Angela Koole.  Op het orgel speelde Ko de Visser prachtige klanken om de liederen die we zongen, kracht bij te zetten. Verder waren Arjan en Rianne van der Slikke en Rudie Fierloos vanuit Evangelische traditie aanwezig, om aan het begin en einde van de dienst prachtige opwerkingsliederen te zingen, begeleid op gitaar. Hoe toepasselijk, het lied: ‘Breng ons samen’. Wat is het toch bijzonder dat je vanuit verschillende geloven in 1 gebouw mag zitten en je bidt tot één Almachtige God. Ieder zoals hij is, niemand die elkaar veroordeelt op hoe hij eruit ziet of wat hij doet. Dat is samen kerk zijn. Dat is oecumenisch, DAT is een voorbeeld zoals we als christenen met elkaar om horen te gaan. Deze kern kwam dan ook duidelijk in de lezingen naar voren. We lazen: Genesis 18: 1-8 waarin Abraham zich nederig en gastvrij opstelt naar 3 mannen die voorbijkwamen. Hij gaf ze eten en drinken, wilde dat ze zich welkom voelden, ook al waren het voor hem vreemde mensen. We lazen uit Lukas 10: 25-37 waarbij een wetgeleerde Jezus vroeg hoe hij het eeuwig leven kon krijgen. Iets waar we als mensen ook vurig op hopen. Het antwoord is zo eenvoudig: ‘heb God en je naaste lief zoals jezelf en die naaste kan ook een vreemde broeder of zuster van je zijn’, zoals de barmhartige Samaritaan liet zien. Zo’n eenvoudig antwoord en voor ons als mensen soms zo moeilijk om in het dagelijkse leven uit te voeren. Erik hield een prachtige ontroerende overweging. Ik ben niet gewend normaal een zakdoek nodig te hebben tijdens een preek, maar wat kwamen zijn woorden bij iedereen binnen. De boodschap kwam over, hier konden we de week mee in. De dienst werd afgesloten met het lied: ‘Laat het feest zijn in de huizen’. Dat feest werd na de dienst ingeluid door alle aanwezigen met een heerlijk bakje koffie/thee met lekkers erbij. God is goed!

Angela Koole

Vorig artikelRhetoricagilde “de Wijngaerdrancke”.
Volgend artikelELVIS-KERKDIENST “CRYING IN THE CHAPEL”