Oecumenisch missionair pionieren in Hansweert

Tijdens de jaarlijkse oecumenische openlucht viering op zondag 8 augustus 2021 ontstonden spontane gesprekken over hoe we als 2 geloofsgemeenschappen in Hansweert elkaar meer dienstbaar kunnen zijn.

De protestantse kerk is in 2019 buiten gebruik gesteld en we weten nu ook dat het RK. Kerkgebouw in 2023 van de eredienst zal worden onttrokken.

We beseffen dat dit zorgt voor onzekerheid over de toekomst van het geloofsleven in Hansweert.

Ondanks de sluiting van het kerkgebouw willen we graag bereiken dat de RK gemeenschap in Hansweert zich gedragen weet naar de toekomst.

We willen hen perspectief bieden en we willen Gods hulp daarbij vragen.

We weten dat het verlangen is om als RK gemeenschap met elkaar verbonden te blijven.

Door een hechtere samenwerking met onze protestantse broeders en zusters kunnen we in aangepaste vorm meer bereiken om ons geloof levend te houden.

De eredienst zal niet meer in het kerkgebouw kunnen plaatsvinden, maar voor de pastores en het bestuur van de parochie is er alles aan gelegen om aanwezig te blijven en oplossingen te zoeken om het geloof vorm te blijven geven.

Wat is nu een pioniersplek?

Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerkzijn, die nog meer aansluiting zoekt bij de huidige tijd en samenleving, met de Bijbelse boodschap als fundament. In feite ligt dit in het verlengde van de missionaire en synodale richting van de R.K. kerk op dit moment. Het pionier zijn en missionair zijn zetten ons op weg naar oplossingen voor de kwetsbaarheden van de kerk in deze tijd.

Inmiddels is een enthousiaste oecumenisch initiatiefgroep ontstaan, die nu 8 mensen telt en maandelijks bij elkaar komt om de gemaakte plannen uit te werken.

Het streven is om medio 2023 een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden voor een op te richten pionierskerk in Hansweert. Dit onderzoek wordt voor het grootste gedeelte uitgevoerd onder de bevolking van Hansweert en mensen die nauw betrokken zijn bij Hansweert. Hierbij willen we dichtbij het gevoel en de beleving van de mensen blijven. Het onderzoek moet ons leren op welke manier we het dorp als oecumenische pioniersplek dienstbaar kunnen zijn. De eerste maanden hebben we geïnvesteerd in het samen formuleren in een visie en een doel. Onze gezamenlijk geformuleerde visie is: vanuit een gezamenlijke roeping en oecumenisch navolgen van Jesus Christus willen we het Goede doen voor de inwoners van Hansweert. Als initiatiefgroep willen we ons sterk maken om samen naar nieuwe wegen te zoeken.

Vanaf het begin hebben we het Bisdom en de Classis Delta van de PKN op de hoogte gesteld van ons verlangen en zijn er gesprekken gevoerd met hun vertegenwoordigers: zowel diaken Egbert Bornheim als Ds. Arie van der Maas ondersteunen ons initiatief en zijn bereid ons te helpen waar mogelijk.

De volgende stap in het project is het interviewen van de mensen uit het dorp. We beginnen dus met luisteren…..

Luisteren  naar elkaar, luisteren naar de mensen in Hansweert. Luisteren om dienstbaar te kunnen zijn. We hopen u regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. En natuurlijk kunt u ook steeds vragen stellen aan de leden van de initiatiefgroep.

 

Namens de PKN en RK leden van de initiatiefgroep:

Eddy van Daele, John Jansen, Lauran de Winter, Angela Koole, Andries den Hollander, Ko de Visser, Gilbert van Noorden en Erik Tramper.

Vorig artikelHelaas
Volgend artikelOecumenische buitenviering