Meetellen

Met kerst in het vooruitzicht hebben wij in groep 6 gewerkt rond het thema ‘’meetellen’’. Wat betekent het als mensen meetellen of juist niet? Mag je mensen voortrekken? Eigenlijk zou iedereen in gelijke mate mee moeten tellen in onze samenleving. Hoe kan je er voor zorgen dat iemand toch het gevoel heeft dat hij/zij meetelt? We hebben het gehad over wie er in onze wereld vaak niet meetellen en waarom niet. In het gebed hebben we de namen van deze mensen/ groepen voorgelegd aan God, van wie we geloven dat bij hem iedereen meetelt.

God, u kent ons.

U weet wie we zijn.

Onze namen staan geschreven

in de palm van uw hand.

We denken aan mensen

die voelen dat ze niet meetellen.

(…..)

Dank u wel dat u ons nooit

uit uw hand laat vallen.

Dat u altijd bij ons bent.

Amen.

In de Bijbelverhalen over de geboorte van Jezus krijgen herders een prominente plaats. Juist zij, die vaak als minderwaardig werden beschouwd, worden als eersten uitgenodigd voor een bezoek aan de pasgeboren koning. Dit hebben we ook gezien tijdens de lichtjestocht van 20 december. Op de route was er steeds een stukje van het kerstverhaal te zien. Deze stukjes werden gespeeld door de kinderen van groep 7 en 8.  Aan het einde van de route was er een levende kerststal in de grote kerk en kregen we warme chocomel met een koekje.

Lieve groetjes van groep 6