KIEZEN……..

God van alle mensen,

Wat heeft u ons toch mooi gemaakt.

We hebben verstand gekregen.

Om na te denken.

Om goede beslissingen te nemen.

Om te begrijpen waarom dingen zo zijn.

Om ontdekkingen te doen

waar we beter of gelukkiger van worden.

En wat geweldig

dat we ook gevoel hebben.

Dat we kunnen aanvoelen

wat anderen soms meemaken.

Dat we spontaan en direct geraakt kunnen

worden

waardoor we in actie komen

om anderen te helpen.

Verstand en gevoel…

Ze horen bij elkaar.

Als de zon en de maan.

De dag en de nacht.

Als eb en vloed.

Het een kan niet zonder het ander.

Alleen zo zijn we compleet.

God, help ons

om ons verstand en ons gevoel

op de beste manier te laten samenwerken.

Op een manier die past

bij wat u met ons en onze aarde wil.

Dank u wel daarvoor!

 

Dit gebed uit Trefwoord geeft precies weer waar we de afgelopen periode over hebben gepraat, gedacht, gezongen.

Het hele land staat in het teken van de verkiezingen. Ook wij hebben daar aan meegedaan. We hebben ons ook steeds proberen te realiseren; “Wat betekent mijn keuze voor de ander?  Hoe kan ik kiezen zodat het voor mezelf maar ook voor de mensen om mij heen een goede keuze is? Wat kan ik kiezen zodat iedereen zich fijn voelt?”

We hebben wel ontdekt dat je nooit iedereen tevreden kan stellen. We hebben geleerd dat ook gevoelens als teleurstelling en verdriet, boosheid horen bij het maken van keuzes. We weten dat het goed is om te praten met de mensen om je heen en met God over de keuzes die je maakt. Zo leren we onszelf en elkaar steeds beter kennen en kunnen we steeds betere keuzes maken.

 

Groep 7

IKC de Horizon

 

Vriendelijke woorden 

Hoe laat je weten

dat je veel om iemand geeft?

Luister maar goed

naar wat je hart aan woorden heeft.

 

Dan zeg je vriendelijke woorden:

ik kan echt van jou op aan.

Jij bent eerlijk, altijd vrolijk en spontaan.

Dan zeg je vriendelijke woorden:

Met jou deel ik lach en traan.

Wat ben je goed in wat je doet.

Jij bent mijn vriend.

 

Hoe laat je weten

dat je veel van iemand houdt?

Luister maar goed

naar wat je hart je toevertrouwt.

 

Dan zeg je zachte, lieve woorden:

als jij lacht, maak je me blij.

In jouw ogen schijnt de zon alleen voor mij.

Dan zeg je zachte, lieve woorden:

vriend bij jou voel ik me vrij.

Jij geeft me moed. Ik voel me goed.

Ik heb je lief.

 

Dit gedicht geeft aan waar wij het met Trefwoord over hebben gehad in de klas.

Een thema over vriendschap en liefde.

We hebben gepraat over hoe je liefde kunt vertalen naar daden. Je doet iets voor een vriend of geeft een geschenk, zonder er iets voor terug te willen hebben.

Je spreekt op een aardige, positieve manier over anderen.

Je geeft elkaar aandacht en je bent er voor de ander als die jou nodig heeft.

 

Groep 8

IKC de Horizon